Иван Петров

Иван Петров е маркетолог и предприемач и управител на дигитална дганция BeMedio. Иван е бакалавър по Маркетинг и Магистър по Бизнес Икономика. Иван е лектор по дигитален маркетинг.

Outbound или Inbound Маркетинг (натрапване или разрешение)

В тази статия ще разгледаме каква е разликата между Inbound маркетинг и Outbound маркетинг. В маркетинга има основно два варианта на предоставяне на дадено съдържание (информация): PUSH и PULL. Веднага ще ви дам пример и за…

Какво е дигиталният маркетинг - Еволюция на дигиталният маркетинг

Еволюция на дигиталния маркетинг- история и бъдеще

Дигиталният маркетинг е естествена еволюция и развитие на традиционния маркетинг. Днес компаниите и предприемачите залагат основно на стратегии за разпространение на чрез дигитален маркетинг на техните продукти и услуги. Историята на дигиталния маркетинг започва в началото…

Маркетинг концепции, модели и бъдеще

Mаркетинг концепции – еволюция и бъдеще на маркетинага

През годините, постепенно с  еволюцията на маркетинга се развиват няколко основни маркетинг концепции, които са в сила най-много за периода, в който се развиват.  От горе казаното ства ясно е ако някога сте следвали даден модел…

Маркетинг и Пазар – същност и определение

Същност на маркетингът и пазара – какво представляват? Коренът на думата Маркетинг (Marketing) идва от (Market) пазар или в буквален превод на Български (Пазарене). В основата си маркетингът е бил размяна на стока за стока или…

Маркетинг и Пазар – история, етапи на развитие и бъдеще

Инсторията на маркетинга и пазара започва  още преди хилядолетия, но истината че думата маркетинг навлиза масово, чак в началото на миналото хилядолетие. Маркетингът се обособява като наука в първите години на 1900 г. Без значение, че…