Lean Методология – за подобрение на процесите във фирмата

Какво представлява Lean методологията: Lean представлява методология за подобряване на процесите във фирмата. Ефектите от прилагане на методологията са: подобряване на производителността, подобряване на удовлетвореността на клиента и служителите. подобряване…

Continue Reading

Outbound или Inbound Маркетинг (натрапване или разрешение)

В тази статия ще разгледаме каква е разликата между Inbound маркетинг и Outbound маркетинг. В маркетинга има основно два варианта на предоставяне на дадено съдържание (информация): PUSH и PULL. Веднага…

Continue Reading

Еволюция на дигиталния маркетинг- история и бъдеще

Дигиталният маркетинг е естествена еволюция и развитие на традиционния маркетинг. Днес компаниите и предприемачите залагат основно на стратегии за разпространение на чрез дигитален маркетинг на техните продукти и услуги. Историята…

Continue Reading

Mаркетинг концепции – еволюция и бъдеще на маркетинага

През годините, постепенно с  еволюцията на маркетинга се развиват няколко основни маркетинг концепции, които са в сила най-много за периода, в който се развиват.  От горе казаното ства ясно е…

Continue Reading

Маркетинг и Пазар – същност и определение

Същност на маркетингът и пазара - какво представляват? Коренът на думата Маркетинг (Marketing) идва от (Market) пазар или в буквален превод на Български (Пазарене). В основата си маркетингът е бил…

Continue Reading

Маркетинг и Пазар – история, етапи на развитие и бъдеще

Инсторията на маркетинга и пазара започва  още преди хилядолетия, но истината че думата маркетинг навлиза масово, чак в началото на миналото хилядолетие. Маркетингът се обособява като наука в първите години…

Continue Reading
ЗАТВОРИ